Shareholders' Activities

Plant Visit 2015

IRPC 2015’s Plant Visit Activity

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้น จำนวนกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ไออาร์พีซี เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ การดำเนินงานด้าน CSR และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ถือหุ้น