Shareholders' Activities

Plant Visit 2016

IRPC 2016’s Plant Visit Activity

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้น จำนวนกว่า 358 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน และโครงการลงทุนในเขตประกอบการอุตหสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial Zone) ของบริษัทฯ โดยมีคุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท รับทราบความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังให้คณะผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับบริษัทฯ เน้นย้ำการสร้างจิตสำนึกและการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการมอบกรวยยางจราจรซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของ IRPC แบรนด์ POLIMAXX ในสัดส่วนยางธรรมชาติ 35% ให้กับกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดระยอง เพื่อใช้งานจัดการจราจรทั่วพื้นที่ระยอง